VIKTORS FARMOR
Elleparken 103
8520 Lystrup
tlf. 86 22 71 81
fax 86 22 71 96
info@viktorsfarmor.dk
Rejsegarantifonden
reg. nr. 1923
Till botten  

”Finstilta”

 

I resans pris ingår alltid
Flyg t/r Köpenhamn samt eventuella inrikesflygningar på destinationerna. Alla utflykter, bussar, specialfordon, båtutflykter samt i regel alla entréavgifter för presenteradeprogrampunkter hotell med inkvartering i delat dubbelrum med halvpension om inget annat anges i programmet. Tillägg för enkelrum finns angivet vid respektive resas pris. Om möjlighet att dela rum saknas debiteras enkelrumstillägg. skandinavientalande guider och engelsktalande lokalguider. 

 

I resans pris ingår inte

* Avbeställningsskydd
* Personlig Reseförsäkring
* Visum (om det inte anges)
* Dricks (om det inte anges)

I några fall ingår visum i priset och det finns angivet vid respektive reseprogram.

 

Bokning av resa
Bokning skall vara Viktors Farmor tillhanda senast 5 veckor före avresa. Vid bokning betalas inom en vecka en bokningsavgift på SEK 1 250:- per person för resor inom Europa,  Turkiet och Ryssland. För övriga världen SEK 2 500:-Resterande belopp betalas i regel 6 veckor före avresa om inte särskilda förhållande gör sig gällande.


Avbeställningsförsäkring
Det rekommenderas med kraft att en avbeställningsförsäkring tecknas. Försäkringen täcker vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall av resenären själv, familjemedlemmar som man/hustru/sambo, föräldrar, barn och syskon. Läkarintyg fordras. Försäkringen tecknas i samband med beställning av resa och inbetalning av bokningsavgiften.

Är resenären 75 år eller äldre och blir sjuk före avresan (eller ressällskap över 75 år) täcker försäkringen endast upp till SEK 25 000:- (DK 20 000:-). Överstiger resans pris beloppet återbetalas inte det överstigande beloppet.

 

Reseförsäkring
 

Europa & Medelhavet
Resenären ansvarar själv för att Reseförsäkring finns tecknad före avresan. Många har Reseförsäkringsskydd i hemförsäkringen, men vid resa utom Europa rekommenderar vi att speciell tilläggsförsäkring tecknas. Vi kan erbjuda tilläggsförsäkring.

 

Övriga världen
Viktors Farmor kräver att vid deltagande i resor utom Europa tecknar en reseförsäkring som minimum täcker
sjukdom och hemtransport. 
Om du tecknar försäkringen genom GOUDA/Viktors Farmor vill vi göra dig uppmärksam på följande:
Är du 70 år eller däröver tillämpar GOUDA nya regler för Senior Reseförsäkringar. Reglerna betyder att ett förhandsgodkännande måste sökas för att erhålla försäkringen. Formuläret får du från oss. 
Tecknar du försäkringen genom att annat bolag kräver vi intyg från försäkringsbolaget.

 

Återbetalning av Bokningsavgift
Har du beställt och betalt Bokningsavgift för resa och mot förmodan inte erhåller försäkring genom GOUDA eller annat försäkringsbolag återbetalar vi naturligtvis hela bokningsavgiften och eventuell avbeställningsförsäkring. Avbokar du av andra orsaker hänvisar vi till våra normala Avbeställningsregler.

 

Avbeställning
Avbeställning av resa skall ske skriftligt.
Om avbokning sker innan 8 veckor före avresan återbetalas 50% av bokningsavgiften. Eventuell Avbokningsavgift återbetalas inte. 
Mellan 8 och 6 veckor före avresan återbetalas inte bokningsavgiften
Mellan 6 och 3 veckor före avresan krävs 50% av resans pris
Senare än 3 veckor före avresan, vid uteblivning eller för sen ankomst återbetalas inte resan.

Om det skulle uppstå naturkatastrofer eller krigsliknande tillstånd inom 2 veckor före avresa återbetalas hela reskostnaden. Återbetalningen är dock baserad på Utrikesministeriets avrådande till resa i området och att händelserna har uppstått efter resans bokning.

 

Inställning av resa
Om en resa måste ställas in återbetalas totalt inbetalt belopp inklusive tecknade försäkringar. Resa genomförs normalt med minimum 10 deltagare om inte annat angetts. Om resa ställs in pga för få deltagare  sker detta senast en månad före avresa. Resa kan också ställas in om resmålet ligger i närheten av uppror, krigshändelser eller naturkatastrofer.

 

Prishöjningar
Viktors Farmor förbehåller sig rätten till prishöjningar som åstadkoms av förhållande byrån inte har  möjlighet att ta del av på förhand, t ex förhöjda flyg- och biltransportkostnader, skatter och avgifter, oljepriser, ändrade valutakurser. Prishöjningarna kommer inte att överstiga 10% av resans pris och aviseras senast 20  dagar före avresan.

 

Ändring av resplan
Det kan förekomma att avrese- och hemresedatum ändras p g a ändringar i flygbolagens tidtabeller och/eller inställda flyg, som vi inte kan ansvaras för. Det kan på varje resa uppstå oväntade situationer som nödvändiggör en ändring av resplanen. Detta beslut tas på stället av vår reseledare i samråd med  våra lokala samarbetspartner. Om en del av resan ändras p g a force majeure eller force majeure-liknande  förhållanden kan byrån inte göras ekonomiskt ansvarig.

Till toppen  


Tipsa en vän

Skriv ut

Bestil 2008 katalog

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig her.